Online Kongre 21 - 25 Mayıs 2021

Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 35

Sözel Bildiri Oturumu - 1

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Barış Gürol

Konu ve Konuşmacılar: 

Orta Ergenlik Dönemindeki Erkeklerin Bazı Fiziksel ve Esneklik Özelliklerinin İncelenmesi

Battal Aslan

2016 Rio Yaz Olimpiyatları Kadın Futbol Olimpiyat Şampiyonu Almanya Milli Takımının Maçlarının Analizi

Cemre Didem Eyipınar

Hentbolda Yeni Metabolik Analiz Parametreleri Skoru Etkiler mi?

Enes Gümüşsoy

Dairesel ve Oval Aynakol Dişlisinin Farklı Eğimlerde Pedal Dinamiklerine ve Yere Uygulanan Kuvvetlere Etkisi

Hakan Arslan

Genç Basketbolcuların Fiziksel Performansını Belirlemede Oynadıkları Pozisyonun Rolü Nedir?

Mehmet Ulaş

Polislerde El Kavrama Kuvvetinin Tabanca Atıcılığına Etkisi; Sistematik Bir İnceleme

Mustafa Karataş

Davetli Oturum - 1

BİLİM FELSEFESİ

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Aylin Tekin

Konu ve Konuşmacı: 

İnsan Hareketi Araştırmalarına Bilim Felsefesi Penceresinden Bakış!

Dr. Gıyasettin Demirhan

Bilim Felsefesinin Geleceğindeki Tehlikeler

Dr. Mesut Yalvaç

Sözel Bildiri Oturumu - 2

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Kocahan

Konu ve Konuşmacılar: 

Genç Futbolcularda Postür, Spinal Mobilite ve Aerobik Kapasite İlişkisi

Elvan Felekoğlu

Tek Taraflı Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınların Omurga Yapı ve Mobilitesinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması

Hilal Uzunlar

Türk Nüfusunda Apdm Sistemi ile Hareket Analizi Testlerinin Normatif Değerlerinin Belirlenmesi

Kardelen Akar

U17 ve U19 Gruplarında Oynayan Futbolcuların Skapular Diskinezi Varlığı Açısından Karşılaştırılması

Merve Keskin

Apomorfin Kullanan Parkinson Hastalarında Retinal Bulguları

Nuray Can Usta

Morton Nöroması Olan ve Olmayan Ekstremitelerin Taban Basınç Dağılımı ve Zamansal - Mekânsal Yürüme Parametrelerinin Karşılaştırılması

Özlem Feyzioğlu

Davetli Oturumu - 2

TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 13:30-15:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım

Konu ve Konuşmacılar: 

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi

Prof.Dr. Tuncay Döğeroğlu

Sağlık Bilimleri Programlarında Kalite ve Akreditasyon Süreçleri

Prof.Dr. Afsun Ezel Esatoğlu

Spor Bilimleri Alanındaki Kalite ve Akreditasyon Süreçleri

Prof.Dr. Mitat Koz

Açılış Töreni

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 15:00-15:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: 

Ana Oturum - 1

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 16:00-17:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Hayri Ertan

Konu ve Konuşmacılar: 

Fatigue And Fatigability in Health and Disease

Dr. Roger M. Enoka

Değişim Oturumu - 1

IACSS EXCHANGE SYMPOSIUM

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 17:15-18:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Martin Lames, Dr. Arnold Baca

Konu ve Konuşmacılar: 

IMU-based Mobile Systems for Feedback Training and Performance Diagnostics in The Field

Dr. Thomas Jaitner

Machine Learning Approaches for Analyzing Runners Data

Dr. Jesse Davis

Data Analysis for Elite Table Tennis Players

Dr. Hui Zhang

Davetli Oturumu - 3

HAREKET HALİNDE BEYİN

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 19:00-20:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Cem Şeref Bediz

Konu ve Konuşmacılar: 

Günlük Yaşamda 'Çalışan Beynin' Gözlemlenmesi

Dr. Hasan Ayaz

Egzersizin Koku Duyusu Üzerine Etkisi

Dr. Çağdaş Güdücü

Hipohidrasyon, Egzersiz ve İnsan Performansı

Dr. Erkan Günay

Sözel Bildiri Oturumu - 3

 Tarih: 21/05/2021

Saat: 19:00-20:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş

Konu ve Konuşmacılar: 

Rekreatif Sporcu Kadınların Gerçek Zamanlı Yere İniş Hatası Daha Yüksektir

Ahsen Oğul

ACL Rekonstruksiyonu Geçiren Sporcularda Yürüme Analizinin Kinematik İncelenmesi- İki Vaka Sunumu

Büşra Paköz

Sporcularda Demografik Özellikler ile Ayak Taban Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Büşra Paköz

Genç Erkek Futbolcularda Bacak Asimetrilerinin Sprint ve Yön Değiştirme Performansına Etkileri

Eren Akdağ

Farklı Ayak Postür İndeksine Sahip Sporcularda Ayak Basınç Değerlerinin İncelenmesi

Feridun Fikret Özer

Sözel Bildiri Oturumu - 4

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Erdem Özyurt

Konu ve Konuşmacılar: 

Ağırlık Kaldıran ve Ağırlık Kaldırmayan Spor Branşındaki Sporcuların Ayak Taban Basınç Analizinin Karşılaştırılması

Hasan Yasin Acar

Huzurevinde Yaşayan Ağrılı Yaşlılarda Denge

İrem Süzen

Kırılgan ve Kırılgan Olmayan Yaşlılarda Mobilite ve Denge

İrem Süzen

Başarılı ve Başarısız Forehand Vuruşları Arasındaki Algı ve Eklem Kinematiği Farklılıkları

İsmail Bayram

İnsan İskelet Sistemi için 3B Tüm Vücut Kinematik Model Geliştirilmesi

Mithat Yanıkören

Biyomekanik Uygulamalar için 3B İnsan Vücudu Dinamik Modeli Oluşturulması ve Gerçeklenmesi

Mithat Yanıkören

Uydu Sempozyumu - 1

ELSA - KİNEZYOLOJİK EMG ÇALIŞTAYI

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Hayri Ertan

Konu ve Konuşmacılar: 

Dr. Hayri Ertan

Dr. Gülcan Harput

Arş. Gör. Abdülkerim Darendeli

Sözel Bildiri Oturumu - 5

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Işık Bayraktar

Konu ve Konuşmacılar: 

40 Yaş Üzerindeki Aşırı Kilolu ve Obez Kadınlarda Postüral Stabilitenin Karşılaştırılması

Müge Kırmızı

Ayak Pronasyonuna Sahip Genç Sporcuların Denge ve Kalça Kas Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

Nuran Küçük

Görsel Geri Bildirimin Kelebek Stili Tekniği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Okan Gültekin

Hentbolda Temel Atış Hareketinin Biyomekanik Analizi İçin Bilgisayar Benzeşim Modeli: Pilot Çalışma

Yasin Yüzbaşıoğlu

A Biomechanical Examination of The Angle Degrees Between Start and Finish of The Kayaking Techniques

Almustafa Alghrairi

Ataletsel Ölçüm Birimi Tabanlı Hareket Analizinde Veri Çoğaltma

Emrah Murat Tekeli

Sözel Bildiri Oturumu - 6

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 12:30-14:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Hande Güney Deniz

Konu ve Konuşmacılar: 

Boksörlerde 6 Haftalık İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması

Serpil Elidemir

Kızılötesi Termografi: Kassal Yorgunluk Monitörizasyonu

Sümer Alvurdu

Mücadele Sporcularının Elit Performans Özelliklerinin Tanımlanması: Fiziksel ve Atletik Performans Açısından Bir Değerlendirme

Umut Canlı

Physical and Sport Specific Performances of Elite Cadet Judo Athletes

Bayram Ceylan

Kayan Platform ve Normal Zeminde Yapılan Tek Bacak Squat Egzersizlerinin Hamstring ve Kuadriseps Kas Aktivasyon Seviyelerine Etkisi

Çiğdem Demir

Osteitis Pubiste Proloterapinin Etkinliği: Vaka Sunumu

Özlem Karasimav

Ana Oturum - 2

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 14:15-15:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kamil Özer, Dr. Hayri Ertan

Konu ve Konuşmacılar: 

Türkiye’de Spor Bilimleri ve Spor Hekimliği. Nereden Nereye Geldik? Anılarla Seyahat...

Dr. Caner Açıkada

Dr. Emin Ergen

Değişim Oturumu - 2

SPOR YARALANMALARI VE PROPRİOSEPSİYON

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 15:30-17:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Cem Nuri Aktekin

Konu ve Konuşmacılar: 

Omuz ve Dirsekte Sık Görülen Spor Yaralanmaları

Dr. Levent Küçük

El ve El Bilek Spor Yaralanmaları

Dr. Kahraman Öztürk

Alt Ekstremitede Sık Görülen Spor Yaralanmaları

Dr. Burçin Keçeci

Spor Yaralanmaları ve Propriyosepsiyon

Dr. Devrim Akseki

Davetli Oturumu - 4

CHANGES IN SPASTIC MUSCLE AFTER BOTULINUM TOXIN INJECTION

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 17:15-18:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Feza Korkusuz

Konu ve Konuşmacılar: 

Changes in Muscle Mechanics

Dr. Can Yücesoy

Changes in Gait Relevant Parameters

Dr. Nazif Ekin Akalan

Uydu Sempozyumu - 2

MENTALAB EXPLORE - PRECISION BIOSIGNALS IN MOBILE APPLICATIONS

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 19:00-19:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Sebastian Herberger

Konu ve Konuşmacılar: 

Sebastian Herberger

Eduard Deneke

Laura Hainke

Mohamad Atayi

Sözel Bildiri Oturumu - 7

 Tarih: 22/05/2021

Saat: 19:00-20:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Behrouz Ghorbanzadeh

Konu ve Konuşmacılar: 

The Effect of Paryad Motor-Perceptual Program on Balance and Motor Coordination in Children Aged 6 to 11 Years

Mehdi Shahbazi

The Relationship Between Self-Efficacy and Quality of Life With The Walking Pattern of Older Women

Mehdi Shahbazi

The Relationship Between Cognitive Flexibility and Competitive Anxiety in Male and Female Athletes in Tabriz City

Zahra Alirezayi

Perceived Stress and Psychological Preparation During the Corona Virus Disease (COVID-19) Epidemic Among the Female Athletes in Urmia City

Mina Keshavarz

The Effect of Different Speeds on Accuracy and Variability of Coincidence Anticipation Timing of Badminton Underhand Stroke

Alireza Aminaee

Sözel Bildiri Oturumu - 8

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Mutlu Cuğ

Konu ve Konuşmacılar: 

Basketbol ve Voleybolda Tek Taraflı Counter Movement Sıçrama Değerlerinin Karşılaştırılması

Abdullah Uysal

Genç Futbolculara Uygulanan Akut Kaatsu Antrenmanının Futbolcuların Kas Hipertrofisi ve Kuvvet Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi

Adem Yalçınkaya

Futbolcularda Uygulanan FIFA 11+ Isınma Protokolünün Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Atlı

Genç Futbolcularda Uygulanan Tekrarlı Sprint Antrenman Programının Sürat ve Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Atlı

Ortaokul Kız Futsal ve Voleybol Takımlarının Fiziksel Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Ahmet Selman Çeken

Düzensiz Zeminde ve Atletizm Pistinde Antrenman Yapan 13-14 Yaşındaki Çocukların Propriosepsiyon ve Dayanıklılık Gelişimleri Açısından Karşılaştırılması

Ali Güreş

Sözel Bildiri Oturumu - 9

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Bergün Meriç Bingül

Konu ve Konuşmacılar: 

Futbolcu Çocuklarda Farklı Isınma Protokollerinin Sürat ve Dikey Sıçrama Performansına Etkisinin İncelenmesi

Batıkan Karavelioğlu

Amatör ve Profesyonel Basketbolcuların Kognitif Performanslarının İncelenmesi

Egemen Mancı

Epe ve Flörecilerde Bilişsel Test Skorlarının Karşılaştırılması

Egemen Mancı

Elektriksel Kas Uyarımının Güç Çıkış ve Postaktivasyon Potansiyasyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Ender Kaya

Genç Voleybolcularda Fonksiyonel Kuvvet Antrenmanı Smaç ve Servis Hızını Etkiler mi?

Ezgi Tulay

Fiziksel Aktivite Düzeyinde Cinsiyetin Rolü Var mıdır?

Furkan Oğuz

Davetli Oturumu - 5

İNSAN ELİNİ ANLAMAK VE İNCELEMEK

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 12:30-14:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Utku Yavuz

Konu ve Konuşmacılar: 

Evrimsel Bir Bakış Açısıyla İnsan Elini Anlamak

Dr. Hilmi Uysal

El Fonksiyonlarının Nörofizyolojik Yaklaşımla İncelenmesi

Dr. Çağdaş Topçu

Fonksiyonel MR ve EEG ile El Fonksiyonlarının İncelenmesi

Ayhan Şavklıyıldız

Davetli Oturumu - 6

SPORCULARDA HAREKETİN TEMELİ: POSTUR VE SPORA ÖZEL ADAPTASYONLAR

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 14:15-15:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Derya Özer Kaya

Konu ve Konuşmacılar: 

Sporcularda Branşa Özel Postural Adaptasyonlar ve Rehabilitasyonu

Dr. Bihter Akınoğlu

Sporcularda Postural Durumların Neden Olabileceği Spor Yaralanmaları ve Önleme

Dr. Tuğba Kocahan

Değişim Oturumu - 3

MOTOR CONTROL & ACL INJURIES

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 16:00-17:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Gül Baltacı

Konu ve Konuşmacılar: 

Alterations in Motor Function After ACL Injuries

Dr. Gülcan Harput

Motor Learning Strategies After ACL Injuries

Dr. Alli Gokeler

Ana Oturum - 3

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 17:45-18:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Kemal Türker

Konu ve Konuşmacılar: 

Normal and Disordered Motor Control – Redundancy, Motor Equivalence and Adaptability

Dr. Mindy Levin

Sözel Bildiri Oturumu - 10

 Tarih: 23/05/2021

Saat: 19:00-20:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Erkan Günay

Konu ve Konuşmacılar: 

Yaşlı Bireylerde Yorgunluk ve Yenilenme Hızı

Gülşah Şahin

Yorgunluk Baskısı Altında Atış Performansını Ölçmek; Polis Mekik Koşusu Testi

Mustafa Karataş

Futbolcularda MAS, MSS, ASR ve Tekrarlı Sprint İlişkisi

Onur Kaçmaz

Yüksek Şiddetli Aralı Antrenmanlar Genç Hentbolcuların Sürat Becerisini Etkiler mi?

Ragıp Demirman

Sözel Bildiri Oturumu - 11

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Bihter Akınoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Huzursuz Bacaklar Sendromu ile Gündüz Uykululuk Hali Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Demet Aygün Üstel

Okul Öncesi Çocuklarda Motor Gelişim Test ve Fiziksel Ölçümlere Yönelik Çalışmalar: İçerik Analizi

Ecesu Özcan

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Kaslarının Statik Enduransı ile Anaerobik Kapasite ve Çeviklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hilal Uzunlar

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Stabilizasyonu ile Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Merve Keskin

Bariatrik Cerrahi Hastalarında Vücut Farkındalığının Eklem Pozisyon Hissi, Depresyon ve Bilişsel Fonksiyon ile İlişkisinin İncelenmesi

Ümit Varlı

Effect of a Single Official Judo Match on Physical and Physiological Responses in Junior Judo Athletes

Bayram Ceylan

Sözel Bildiri Oturumu - 12

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Umut Ziya Koçak

Konu ve Konuşmacılar: 

Erkek Futbolcularda Yalnız Dinamik Germe ile Dinamik Germeye Ek Olarak Myofasiyal Gevşetmenin Alt Ekstremite Doku Sıcaklığı ve Çeviklik Üzerine Akut Etkilerinin Karşılaştırılması

Erhan Seçer

Fiziksel ve Kognitif Faktörlerin Reaktif Çeviklik Üzerine Etkisi: Futbolda Alt Ekstremite Yaralanma Riski Olan ve Olmayan Oyuncularının Karşılaştırılması

Mustafa Siyah

Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası’nda İlk Sekiz ve Son Sekiz Takımın Maç Analizlerinin Karşılaştırılması

Pınar Yaprak Temel

Sporcularda Pes Planus Derecesinin, Denge ve Sıçrama Performansları Arasındaki İlişkinın İncelenmesi

Sevcan Yiğit

Orta Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Öğrencilerde Fiziksel Aktivitenin Etkileri

Zeynep Hazal Ulutaş

Rekreasyonel Sporcularda Quadriceps Femoris ve Hamstring Kaslarının Hacim ve İzokinetık Tepe Torku: Bir Pilot Çalışma

Şerife Şeyma Torgutalp

Davetli Oturumu - 7

KINETICS OF KICKING

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 12:30-14:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Ali Onur Cerrah

Konu ve Konuşmacılar: 

Kinetics of Kicking

Dr. Hiroyuki Nunome

Mechanical Role of Support Leg in Football Instep Kick

Dr. Koichiro Inoue

Evidence Based Training Modifications to İmprove Instep Kick Performance of Experienced Footballers

Dr. Simon Augustus

Footwear and Playing Surface Interaction in Futsal

Dr. Shariman Ismail

Ana Oturum - 4

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 14:15-15:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Deniz Şimşek

Konu ve Konuşmacı: 

Motor Kontrol ve Nöroplastisite

Dr. Şükrü Torun

Değişim Oturumu - 4

SPORCU SAĞLIĞINDA İZOKİNETİK SİSTEMLER

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 15:30-17:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Kocahan

Konu ve Konuşmacılar: 

Sporcu Sağlığında İzokinetik Sistemler

Dr. Tuğba Kocahan

Sporda Hareket Analizi: 2D Sistemlerle Hareket Hatalarının Değerlendirilmesi ve Hareket Eğitimi

Dr. Sabriye Ercan

Sanal Gerçeklik Sistemleri ve Spor Hekimliğinde Kullanım Alanları

Dr. Ogün Köyağasıoğlu

Değişim Oturumu - 5

IMAGING MODALITIES APPLICATIONS TO ASSESS MUSCLE MECHANICS

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 17:15-18:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Volga Bayrakcı Tunay

Konu ve Konuşmacılar: 

Ultrasound for Assessing MVC in Muscle and Related Problems

Dr. Salih Angın

Magnetic Resonance Imaging and Diffusion Tensor Imaging

Dr. Uluç Pamuk

Sözel Bildiri Oturumu - 13

 Tarih: 24/05/2021

Saat: 19:00-20:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Alpaslan Yılmaz

Konu ve Konuşmacılar: 

Alt Ekstremite Statik Kas Yorgunluğunun Median Frekans Değerleri ile İncelenip Tek Bacak Statik Denge Bileşenlerine Etkisi

Can Akyıldız

Karpal Tünel Sendromunda Ağrı Şiddeti ve Elektrofizyolojik Bulguların Karşılaştırılması: 106 Olgunun Değerlendirilmesi

Çağla Eröz

Ulnar Nöropatide Elektrofizyolojik Deneyimlerimiz

Demet Aygün Üstel

Elit İzci Sporcuların Motor Hareket Kontrollerinde Emosyonel Yanıtlarının Rolünün Araştırılması

Mehmet Yiğit Tekin

Aktif Dikey Sıçramanın İki Farklı Akıllı Telefon Uygulaması Kullanarak Aralarındaki Uyumun Değerlendirilmesi

İzzet Kırkaya

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Erkekler Futbol Final Müsabakalarındaki Belirli Değişkenlerin Analizi

Zeynep Hazal Ulutaş

Panel - 1

EKSTREM SPORLAR OTURUMU - 1

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 09:00-11:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. M.Yavuz Taşkıran, Öğr.Gör. Tugay Kekeç

Konu ve Konuşmacılar: 

Paraşütü ve Red Bull X-Alps Yarışı

Barış Çelik

Yelkenkanat Sporu

Tuğrul Yılmaz

B.A.S.E Jump ve Skydive

Şahin Şahin

Panel - 2

EKSTREM SPORLAR OTURUMU - 2

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 11:15-13:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. M.Yavuz Taşkıran

Konu ve Konuşmacılar: 

Doğa Sporları, Arama Kurtarma ve Dağcılık

Öğr.Gör. Yılmaz Sevgül

Yelken Sporu ve Atlantik Okyanusu Geçişi

Oytun Çalışlar

Panel - 3

FUTBOL ETİĞİ

 Tarih: 25/05/2021

Saat: 13:30-15:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Müslüm Gülhan

Konu ve Konuşmacılar: 

Hürser Tekinoktay

Hayrettin Kozak

Hulusi Belgü