Online Kongre 21 - 25 Mayıs 2021

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih : 10 Nisan 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 20 Nisan 2021

Bildiri Gönderim Kuralları
 • Bildiriler SÖZEL ve E-POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sisteme yapılacak yüklemeler 2 kategoride sınıflandırılmıştır:
  • 1. Kategori – Özet yükleme: Yazar, bildirinin YALNIZCA özet bölümünü kongre kitapçığında yer almak üzere gönderilebilir. Bu durumda, tam-metnin bildiri kitapçığında yer almamasından yazar sorumludur.
  • 2. Kategori – Önce özet sonra tam-metin yükleme: Eğer tam-metin hazır değilse, önce özet gönderilebilir. Fakat tam-metin, 21.06.2021 tarihine kadar sisteme yüklenmelidir.
 • Kabul edilen E-Poster'ler kongre esnasında web sitesi Poster Alanı sekmesinde DİJİTAL olarak sergilenecektir.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özetleri (i) hem Türkçe hem İngilizce ya da (ii) yalnızca İngilizce olarak gönderilebilecektir.
 • Daha önce yayınlanmış ya da ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş olan özetler yüklenemez.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler) Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 250 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 250 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Sözel Sunum Kuralları
 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma).
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Dijital E-Poster Hazırlama Kuralları
 • E-poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve E-poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta yada E-poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • E-poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
Dijital E-Poster Teknik Özellikleri
 • PDF olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan E-Posterde yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 6 - 12 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları faika.yapici@burkon.com adresine 08 Mayıs 2021 tarihine kadar gönderilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak hakemler taafından yapılacak ve hakemler tarafından bildiri sonuçları raporlanacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine bildiri sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

TAM METİN GÖNDERİM KURALLARI
 • Tam metinler online olarak sistem üzerinden toplanmaktadır. E-mail ve benzeri yollarla gönderilenler kabul edilmeyecektir.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Basketbolda Temel Beceriler)
 • En başta Türkçe ve İngilizce özet metin bulunmalı, arkasından uzun özet eklenmelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Yazı karakteri Times New Roman 12 olmalıdır.
 • Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Tam-metin Word dosya formatında ve en az 4 (tam sayfa), en fazla 12 sayfa olmalıdır. Metin, Times New Roman, 12 yazı tipi ve boyutunda, çift aralıklı olmalıdır.
 • Tablo, şekil, resim içerebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metin Word - .doc , .docx belgesi olarak gönderilmelidir. Dosya Boyutu En Fazla 4mb (4000kb) Olmalıdır.
 • Tam metin gönderimleri zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak gönderilebilir.

Tam Metin Yüklenmesi İçin Son Tarih: 21 Haziran 2021